top of page
The Whisky Snob Inventory.png
לרשימת המלאי סרקו את קוד ה-QR
הבקבוקים המשתתפים בסדנאות מגיעים היישר מהאוסף האישי שלי.
חלקם נדירים יותר, חלקם פחות. הוצאות מזקקה ומהדורות מיוחדות, או מבקבקים עצמאיים וחביות בודדות.
הרשימה, המתעדכנת בזמן אמת, חולקה ל-4 רמות, כאשר כל רמה תתומחר בהתאם.
ניתן לערבב בין הרמות, ולבחור מכל מה שמופיע ברשימה.
או הכי פשוט - להתייעץ איתי!
bottom of page